De Hervormde gemeente Welsum en de AVG

 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan op 25 mei 2018.

 

 

Deze verordening betekent versterking en uitbreiding van de privacy rechten van de lidmaten van de kerk maar ook veel meer verantwoordelijkheid voor de Hervormde kerk PKN in Welsum als kerkelijke organisatie.

 

Uw kerkenraadsleden hebben e.e.a. terdege voorbereid.

Alle rechten en plichten zijn vastgelegd in een zgn. Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring kunt u hier inzien: Privacyverklaring kerk Welsum